Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 13 oktober

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 13 oktober

Dag:
Torsdag den 13 oktober 2011
Tid:
14:30 - 15:30
OBS! Heldag
Plats:
Fatburen, Västgötagatan 2
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller
Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöten:

Förmöte för M-gruppen kl 14.00
Förmöte alliansgruppen kl 14.00

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärendena) Förteckning 2011-09-22 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden
  2011-08-22– 09-22
  utsänds

  b) Förteckning 2011-09-26 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2011-09-12 bidrag ur Miljöanslaget
  utsänds

  d) Landstingsstyrelsens protokoll 2011-08-30 § 207 Motion 2008:36 av Gizela Sladic´och Ingela Nylund Watz (S) om att göra Stockholmsregionen till en filmregion
  LS 0810-0900

  e) Landstingsstyrelsens protokoll 2011-08-30 § 212 Motion 201:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgård
  LS 1006-0512

 3. 3.
  Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms länLS 1107-0993Tjänsteutlåtande 2011-09-14
  utsänds

  Ärendet har beretts i miljö- och skärgårdsberedningen 2011-09-27.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag. MP reservation.

 4. 4.
  Yttrande över skrivelse av Raymond Wigg (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan 2011LS 1103-0353Tjänsteutlåtande 2011-09-13
  utsänds

  Ärendet har beretts i miljö- och skärgårdsberedningen 2011-09-27.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag. MP reservation

 5. 5.
 6. 6.
  Fördjupad översiktsplan för Rådmansö (Norrtälje kn)LS 1106-0877

  Tjänsteutlåtande 2011-08-23

   

  Ärendet bordlades vid Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 6 september 2011, tidigare utsänt som ärende nr 3
  utsänds

 7. 7.
  Yttrande över utställd översiktsplan för Sollentuna kommunLS 1107-1006Tjänsteutlåtande 2011-09-26
  utsänds
 8. 8.
  Yttrande över Utvecklingsprogram för Östergötland>2030. Regionförbundet ÖstsamLS 1108-1069

  Tjänsteutlåtande 2011-09-26

  utsänds

 9. 9.
  Årlig uppföljning av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010LS 1103-0308

  Tjänsteutlåtande 2011-09-27

  Bilaga - 2011 års uppföljning av RUFS

  utsänds

 10. 10.
  Övrigt
 11. 11.
  Muntlig informationa) Tf Direktörens rapport

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-07-01
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson