Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 6 september

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 6 september

Dag:
Tisdag den 06 september 2011
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller
Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöten:

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2011-08-23 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2011-05-21 — 08-22
  utsänds

  b) Förteckning 2011-08-23 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c)  Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2011-08-23 bidrag ur Miljöanslaget
  Förteckning 2011-08-23 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

  d) Landstingsstyrelsens protokoll 2011-05-24 § 145 Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting.
  LS 1012-1047
  utsänds

   

  e) Vad kostar det att vänta? – utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda
  LS 1101-0086
  utsänds separat

 3. 3.
  Fördjupad översiktsplan för Rådmansö (Norrtälje kn)

  LS 1106-0877

  Tjänsteutlåtande 2011-08-23

 4. 4.
  Utställning av översiktsplan 2010-2030, Värmdö kommun
  LS 1106-0909

  Tjänsteutlåtande 2011-08-15

 5. 5.
  Yttrande över Förstudie Stockholm-Järna
  LS 1105-0748

  Tjänsteutlåtande 2011-08-22

 6. 6.
  Utställning av översiktsplan för Nynäshamns kommun
  LS 1105-0790

  Tjänsteutlåtande 2011-08-09

 7. 7.
  Svar på skrivelse om Regionalt ledarskap – plattform för vårt gemensamma vatten – en process inom Mälardalsrådet

  LS 1105-0749

  Tjänsteutlåtande 2011-08-17

  Ärendet kommer att beredas i Miljö- och skärgårdsberedningen den 30 augusti 2011

 8. 8.
  TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

  LS 1105-0751

  Tjänsteutlåtande 2011-08-23
  Ärendet kommer att behandlas i Miljö- och skärgårdsberedningen den 30 augusti 2011

 9. 9.
  Detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Runsten 1:1, Haninge kommun
  LS  1106-0974

  Tjänsteutlåtande 2011-08-18

 10. 10.
  Remiss av Trafikverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag för ökad kapacitet på järnväg”
  LS 1107-0995

  Tjänsteutlåtande 2011-08-23

 11. 11.
  Svensk Kollektivtrafiks årsstämma 21 september 2011
 12. 12.
  Muntlig informationa) RUFS och befolkningsutvecklingen
  b) Direktörens rapport
 13. 13.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-07-01
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson


  Dokument