Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet den 10 maj

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet den 10 maj

Dag:
Tisdag den 10 maj 2011
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2011-04-27 (finns ej elektroniskt) över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2011-03-15 -2011-04-20

  b) Förteckning 2011-04-26 (finns ej elektroniskt) över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation

  c) Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2011-04-05 bidrag ur Miljöanslaget, finns ej elektroniskt

  Förteckning 2011-04-07 bidrag ur Skärgårdsanslaget, finns ej elektroniskt

  d) Hur ser det ut - Stockholms organisationers mångfaldsorientering (RTN 2009-0245)

  e) Kinesiska investeringar i Östersjöregionen.

  Slutrapport inom Central Baltic-projektet Basaar (LS 0912-0499)

 3. 3.
  Yttrande över motion 2009:37 av Jan Strömdahl (V) m fl om ekologiskt fotavtryck för StockholmsregionenLS 0912-1037Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med bilagor
 4. 4.
  Yttrande över motion 2010:6 av Raymond Wigg m fl (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landstingLS 1006-0511Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Bidrag till nybyggnation Grinda Södra bryggaLS 1102-0278Direktörens tjänsteutlåtande med bilagor
 6. 6.
  Miljöredovisning år 2010 för Stockholms läns landstingLS 1012-1047Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med bilagor
  Miljöredovisning
 7. 7.
  Skrivelse från socialdemokraterna om att beräkna effekter på tillväxten i Stockholmsregionen när kollektivtrafiken står stillaLS 1103-0533Direktörens tjänsteutlåtande med bilagor
 8. 8.
  Att göra organisationer mångfaldsorienteradeLS 1101-0108Direktörens tjänsteutlåtande med bilagor
 9. 9.
  Muntlig information

  a) Handlingsprogram energi/klimat (Mikael Erman)

  b) Handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Ylva Disheden)

  c) Direktörens rapport

 10. 10.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2011-04-28
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll