Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 29 mars

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 29 mars

Dag:
Tisdag den 29 mars 2011
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2011-03-15 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2011-01-26-03-14.

  b) Förteckning 2011-03-14 över planärenden mm som tillväxt och regionplaneutskottet yttrat sig över med stöd av delegation.

  c) Beslut fattade med stöd av delegation. Förteckning  2011-03-10 .

  d) Kvällsekonomi i de regionala stadskärnorna. Rapport 1:2011

  RTN 2009-0021

 3. 3.
  Yttrande över motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan steg 2LS 0910-0863Motion och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 4. 4.
  Yttrande över motion 2009:22 av Raymond Wigg m fl (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zonLS 0906-0526Motion och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Yttrande över slutbetänkandet Planering på djupet -fysisk planering av havet (SOU 2010:91)LS 1012-1051Yttranden
 6. 6.
  Bidrag till projektet Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvalitetenLS 1102-0217Tjänsteutlåtande m m
 7. 7.
  Yttrande över ÖP 2010 - utställningsförslag till översiktsplan för Upplands-Bro kommunLS 1102-0227Tjänsteutlåtande m m
 8. 8.
  Yttrande över Fördjupad översiktsplan för Sydost, Upplands Väsby kommunLS 1101-0144Tjänsteutlåtande och förslag till yttrande
 9. 9.
  Muntlig information
 10. 10.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll