Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 17 februari

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 17 februari

Dag:
Torsdag den 17 februari 2011
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingssalen
Förhinder meddelas till:

 

Börje Wredén tel. 08- 737 41 89 eller

Inger Jimmerfors tel. 08- 737 25 34

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2010-11-25 - 2010-12-31 och 2011-01-01 - 2011-01-25.

  b) Förteckning 2011-01-31 över planärenden m m som Regionplanekontoret yttrat sig över med stöd av delegation.

  c) Beslut fattade med stöd av delegation. Förteckning 2011-01-24 bidrag ur Miljöanslaget.

 3. 3.
  Tillväxt- och regionplaneringsutskottets uppdrag och om verksamhetsområdet inklusive RUFS
 4. 4.
  Tillväxt och regionplaneringsutskottets sammanträden under 2011LS 1102-0155Tjänsteutlåtande
 5. 5.
  Förslag till preciserad inriktning för arbetet inom Tillväxt och regionplanering R 2010-261Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 6. 6.
  Yttrande över samråd om ny översiktsplan för Nacka kommunR 2010/307 Tjänsteutlåtande
 7. 7.
  Yttrande över planprogram för Högbytorp, Upplands-Bro kommun R 2010/338Tjänsteutlåtande
 8. 8.
  Yttrande över Program för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m m) i stadsdelen Norra Djurgården, Stockholms stad R 2010/336Tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 15/2010,RUFS 2010 – innehåll, genomförande och uppföljning LS 1012-1036Tjänsteutlåtande
  Bilaga
 10. 10.
  Yttrande över programsamråd för Loviseberg, Huddinge kommun R 2010/321Tjänsteutlåtande
 11. 11.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll