Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 7 juni

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 7 juni

Dag:
Tisdag den 07 juni 2011
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöten

Förmöte för M-gruppen kl 14.45 i blå rummet
Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2011-05-23 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden
  2011-04-21 –- 05-20
  utsänds

  b) Förteckning 2011-05-23 över planärenden m m som Regionplanekontoret yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2011-05-11 bidrag ur Miljöanslaget
  Förteckning 2011-05-11 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

  d) Demografisk Rapport 2011:1.
  Befolkningsutvecklingen 2010 i Stockholms län
  LS 1102-0180
  utsänds

 3. 3.
  Ansökan om verksamhetsbidrag till SIKO 2011LS 1104-0650Tjänsteutlåtande 2011-05-11
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2011-05-24:
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 4. 4.
  Motion av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgårdLS 1006-0512

  Tjänsteutlåtande 2011-05-10

  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2011-05-24:
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag. MP föreslår bifall till motionen och i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag.

 5. 5.
  Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion StockholmLS 1103-0514

  Tjänsteutlåtande 2011-05-23

  bilaga
  utsänds

 6. 6.
  Yttrande över utställning av detaljplan för Slussen samt Samråd om förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka och Värmdöbussarna vid Slussen, del av Södermalm 7.89 m flLS 1105-0690, LS 1105-0692Tjänsteutlåtande 2011-05-25
  utsänds
 7. 7.
  Muntlig informationa) Handlingsprogram Regionala stadskärnor
  b) Förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016
  c) Direktörens rapport
 8. 8.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-05-26
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson