Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 27 november

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 27 november

Dag:
Tisdag den 27 november 2012
Tid:
15:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 737 41 89 eller till

Inger Jimmerfors, tel 737 25 34

Förmöten

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärendena) Förteckning 2012-11-09 över inkomna ärenden till Tillväxt, miljö och regionplanering under tiden 2012-09-17 – 2012-11-08
  utsänds

  b) Förteckning 2012-11-06 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-11-08 bidrag ur Miljöanslaget
  Förteckning 2012-11-08 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

  d) Landstingsstyrelsen, protokoll 2012-10-16, § 199. Uppföljning skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting
  LS 1006-0491

 3. 3.
  Motion 2011-41 av Nanna Wikholm m fl (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgårdenLS 1112-1619Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  Reservation (S) för bifall,
  Särskilt uttalande (MP) bifogas.

 4. 4.
  Remiss på Åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms länLS 1209-1145Tjänsteutlåtande 2012-10-30
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  Reservation (MP) bifogas

 5. 5.
  Skärgårdsbidrag för destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknaderLS 1209-1219

  Tjänsteutlåtande 2012-10-25
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  Särskilt uttalande (MP) bifogas.

 6. 6.
  Övervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment inom Stockholms stad och Stockholms länLS 1210-1343Tjänsteutlåtande 2012-10-25
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 7. 7.
  Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om stärkt skydd för Stockholms gröna kilar och nationalstadsparken – en hälsoåtgärdLS 1206-0855Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  Reservation (MP) bifogas

 8. 8.
  Regler för årligt miljöpris vid Stockholms läns landstingLS 1202-0334Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Ärendet har behandlats i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-11-14.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 9. 9.
  Samråd om ny översiktsplan för Huddinge kommunLS 1207-0974Tjänsteutlåtande 2012-11-12
  utsänds
 10. 10.
  Yttrande över samrådsversion av Översiktsplan för Järfälla kommunLS 1209-1139Tjänsteutlåtande 2012-11-13
  utsänds
 11. 11.
  Yttrande över Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrensLS 1210-1317Tjänsteutlåtande 2012-11-13
  utsänds
 12. 12.
  Regeringens bostadsuppdrag – godkänna redovisning samt remissammanställningLS 1206-0842Tjänsteutlåtande 2012-11-19
  utsänds
 13. 13.
  Sammanträdestider för Tillväxt- och regionplaneringsutskottet 2013LS 1210-1295Förslag på sammanträdestider:
  7 februari
  14 mars
  25 april
  4 juni
  12 september
  17 oktober
  21 november
 14. 14.
  Muntlig information

  a) Direktörens rapport

 15. 15.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Wafa Maksoud
  epost