Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 2 oktober

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 2 oktober

Dag:
Tisdag den 02 oktober 2012
Tid:
15:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöten:

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdatum
 2. 2.
  Anmälningsärendena) Förteckning 2012-09-20 över inkomna ärenden till Tillväxt, miljö och regionplanering under tiden 2012-08-20 — 09-14
  utsänds

  b) Förteckning 2012-09-17 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-09-03 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2012-09-06 bidrag ur Miljöanslaget
  utsänds

 3. 3.
  Inriktning för arbetet med regional miljöstrategi för vattenLS 1203-0461

  Tjänsteutlåtande 2012-09-03
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-09-20.

 4. 4.
  Ansökan ur landstingets miljöanslag för projektet Stockholm on the moveLS 1204-0548Tjänsteutlåtande 2012-09-06
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-09-20.

 5. 5.
  Utställningsförslag av fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning, Södertälje kommunLS 1207-0976Tjänsteutlåtande 2012-09-05
  utsänds
 6. 7.
  Yttrande över betänkandet Nystartszoner (SOU 2012:50)LS 1208-1109Tjänsteutlåtande 2012-09-18
  utsänds
 7. 7.
  Yttrande över Förslag till regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms länLS 1209-1204Tjänsteutlåtande 2012-09-18
  utsänds
 8. 6.
  Förslag till handlingsprogram Regionala stadskärnorLS 1103-0343

  Tjänsteutlåtande 2012-09-14

  utsänds

 9. 9.
  2012 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUSF 2010LS 1104-0568

  Tjänsteutlåtande 2012-09-18
  Bilaga
  utsänds

 10. 10.
  Regeringens bostadsuppdrag till landstinget – förslag om remiss till kommunerna LS 1206-0914Tjänsteutlåtande 2012-09-26
  utsänds
 11. 11.
  Svensk kollektivtrafiks årsstämma
 12. 12.
  Muntlig information

   

  a) Direktörens rapport
  b) Presentation av studie om värdering av stadskvalitet – betalningsvilja för kontor och småhus, Ulrika Palm, Jessica Andersson

 13. 13.
 14. 13.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Wafa Maksoud
  epost