Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 4 september

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 4 september

Dag:
Tisdag den 04 september 2012
Tid:
15:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller
Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöte

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet
Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet
Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärendena) Förteckning 2012-08-22 över inkomna ärenden till Tillväxt, miljö och regionplanering under tiden 2012-05-05 – 08-17
  utsänds

  b) Förteckning 2012-08-22 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Landstingsstyrelsen, protokoll 2012-05-22, § 95. Yttrande över remissen Åtgärdsprogram för att klara miljökonsekvenserna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län
  LS 1202-0262

 3. 3.
  Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län – Uppländsk Drivkraft 3.0LS 1205-0673Tjänsteutlåtande 2012-08-20
  utsänds
 4. 4.
  Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland – Sörmlandsstrategin 2020LS 1207-0964Tjänsteutlåtande 2012-08-17
  utsänds
 5. 5.
  Yttrande över fördjupad översiktsplan för Vällsta, Upplands Väsby kommunLS 1205-0654Tjänsteutlåtande 2012-08-22
  utsänds
 6. 6.
  Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande: Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)LS 1206-0928

  Tjänsteutlåtande
  utsänds senare

 7. 7.
  Muntlig information

  a) Direktörens rapport
  b) Regeringsuppdrag – att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Information Fredrik Meurman och Anna Modin

 8. 8.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Wafa Maksoud
  epost


  Dokument