Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 24 april

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 24 april

Dag:
Tisdag den 24 april 2012
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöten:

M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2012-04-12 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2012-02-25 — 04-04
  utsänds senare

  b) Förteckning 2012-04-04 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation
  utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-03-21 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  utsänds

  d) Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige
  Rapport nr 1:2012
  LS 1110-1377
  tidigare utsänd

  e) Stockholm Oslo. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna. Uppdaterad version februari 2012
  LS 1103-0318
  utsänds separat

 3. 3.
  Ansökan om verksamhetsbidrag till SIKO 2012LS 1202-0290Tjänsteutlåtande 2012-03-29
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-04-18.

 4. 4.
  Remiss på Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms länLS 1202-0262Tjänsteutlåtande 2012-04-10
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-04-18.

 5. 5.
  Yttrande över Översiktsplan för Norrtälje kommun, samrådsversionLS 1203-0366Tjänsteutlåtande 2012-04-11
  utsänds
 6. 6.
  Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms länLS 1202-0337

  Tjänsteutlåtande 2012-04-03
  utsänds

 7. 7.
  Muntlig information

  a) Direktörens rapport

  b) Redovisning av förslag till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar, Gustav Fridlund, Botkyrka kommun

   

 8. 8.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson