Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 13 mars

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde 13 mars

Dag:
Tisdag den 13 mars 2012
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Landstingshuset, Skärgårdssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

Förmöte:

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet

Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet

Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2012-02-29 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden 2012-01-14 – 02-24
  utsänds

  b) Beslut fattade med stöd av delegation
  Förteckning 2012-02-06 bidrag ur Skärgårdsanslaget
  Förteckning 2012-02-06 bidrag ur Miljöanslaget
  utsänds

   

 3. 3.
  Yttrande över vattenplan för Haninge kommunLS 1201-0002

  Tjänsteutlåtande 2012-01-31 + bilaga

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-02-23.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 4. 4.
  Yttrande över motion 2010:3 av Anita Johansson (S) och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av och påstigning gällande helikoptertransporterLS 1004-0362

  Tjänsteutlåtande 2012-01-31
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-02-23.
  Beredningen föreslår beslut i enlighet med förvaltningens förslag.
  S särskilt uttalande bifogas.

 5. 5.
  Utställning av översiktsplan för Nacka kommunLS 1112-1700

  Tjänsteutlåtande 2012-02-20
  utsänds

   

 6. 6.
  Yttrande över transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärderLS 1202-0295

  Tjänsteutlåtande 2012-02-27
  utsänds

   

 7. 7.
  Yttrande över förslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad, samrådLS 1112-1686

  Tjänsteutlåtande 2012-02-24
  utsänds

   

 8. 8.
  Inriktning för fas 3 i arbetet med handlingsprogram Kunskapsregion StockholmLS 1103-0514

  Tjänsteutlåtande 2012-02-29 bilaga 1, bilaga 2
  utsänds

   

 9. 9.
  Muntlig information

  a) Kommande Avsiktsförklaring avseende fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten till Arlanda, Charlotte Broberg
  b) Direktörens rapport
  c) Information om projektet OECD-Cities and Green Growth,
      Torsten Malmberg, projektledare Stockholms stad
  d) Astra Zenecas nedläggning i Södertälje samt Innovationskraft,
      Maria Lönn och Mats Ershammar Länsstyrelsen

   

 10. 10.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson