Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 31 januari

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets sammanträde den 31 januari

Dag:
Tisdag den 31 januari 2012
Tid:
15:30 - 17:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller
Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

 

Förmöte:

Förmöte M-gruppen kl 14.45 i blå rummet
Förmöte alliansgruppen kl 15.00 i blå rummet
Förmöte S-gruppen kl 15.00 i röda rummet

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Förteckning 2012-01-16 över inkomna ärenden samt anmälan av antagna planer, landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges beslut under tiden
  2011-11-12 – 2012-01-13 utsänds

  b) Förteckning 2012-01-09 över planärenden m m som förvaltningen yttrat sig över med stöd av delegation utsänds

  c) Beslut fattade med stöd av delegation Förteckning 2011-12-27 bidrag ur Skärgårdsanslaget Förteckning 2011-12-27 bidrag ur Miljöanslaget utsänds

 3. 3.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 9/2011 – KemikaliearbetetLS 1112-1673

  Tjänsteutlåtande 2012-01-03
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-01-18.
  Beredningen föreslog att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens
  förslag. MP föreslog att utskottet beslutar i enlighet med förslag som
  bilägges
  .

   

 4. 4.
  Inriktning för fas 3 i arbetet med handlingsprogram för energi och klimatLS 1102-0298

  Tjänsteutlåtande 2011-12-22
  utsänds

  Ärendet har beretts i Miljö- och skärgårdsberedningen 2012-01-18.
  Beredningen föreslog att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens
  förslag.MP föreslog att utskottet beslutar i enlighet med förslag som
  bilägges
  .

 5. 5.
  Muntlig information

  a) Direktörens rapport
  b) Befolkningsframskrivning för östra Mellansverigereviderade
  grundantaganden (Gunilla Rosenqvist)
  c) SATSA – Samverkan för effektivt transportsystem (Fredrik Meurman)

   

 6. 6.
  Övrigt

Charlotte Broberg

  Senast uppdaterad:
  2011-10-27
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Redaktör