Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde torsdagen den 23 oktober 2008

Produktionsutskottets sammanträde torsdagen den 23 oktober 2008

Dag:
Torsdag den 23 oktober 2008
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Övriga frågor

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Val av huvudföredragande i utskottet

Informationsärenden

 1. 3.
  Rapport från produktionsutskottets studieresa 21-22 augusti 2008. Bordlagt
 2. 4.
  Konsekvenser av vårdkonflikten i Stockholms läns landsting

   

  Rapport finns tillgänglig vid sammanträdet

 3. 5.
  Information från personaldirektören
 4. 6.
  Information från landstingsdirektören
 5. 7.
  Information om och analys av köläget/tillgängligheten inom vården
 6. 8.
  Öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet

   

  Rapport tillgänglig vid sammanträdet, se även Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) hemsida,
  www.skl.se/artikel.asp?C=406&A=55181

 7. 9.
  Ekonomisk rapport
 8. 10.
  Redovisning av effekter av åtgärder vid Karolinska Universitetssjukhuset
 9. 11.
  Rapport från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

   

  Effekter av vårdval Stockholm, ekonomi, lägesrapport överlåtelse av vårdenheter m m

Beslutsärenden

 1. 12.
  Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB

   

  Ärendet behandlas i allmänna utskottet 23 oktober kl 09.00

 2. 13.
  Ändringar av specifika ägardirektiven för akutsjukhusen

Övriga frågor

 1. 14.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2008-01-22
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen


Protokoll