Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde torsdagen den 31 januari 2008

Produktionsutskottets sammanträde torsdagen den 31 januari 2008

Dag:
Torsdag den 31 januari 2008
Tid:
15:00 - 18:00
Plats:
Rydellrummet, sjukhusledningen, S:t Görans Sjukhus

 

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  Ekonomisk information
 2. 3.
  Information om personalfrågor
 3. 4.
  Biträdande landstingsdirektören informerar
 4. 5.
  Information om köer och körapportering inom vården
 5. 6.
  Lägesrapport avseende vården under jul- och nyårshelgerna

Beslutsärenden

 1. 7.
  Ägardirektiv för TioHundra AB
 2. 8.
  Hemställan om investering i två nya acceleratorer till Karolinska Universitetssjukhuset

Anmälningsärenden

 1. 9.
  Anmälan av styrelsebeslut, Södersjukhuset, avseende belöningsmodell för medarbetare 2008
 2. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2008-01-22
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen


Protokoll