Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 22 februari 2011

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 22 februari 2011

Dag:
Tisdag den 22 februari 2011
Tid:
09:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder:

 

e-posta anmälan om förhinder till: ulla.carlegrim-pousette@sll.se eller ring 737 47 95

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälan av tidigare protokolljustering
 3. 3.
  Godkännande och fastställande av föredragningslistan
 4. 4.
  Lokalt kollektivavatal om lön och allmänna anställningsvillkor m m, LOK 10 för Lärarnas riksförbundLS 1006-0530

  Tf. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag

 5. 5.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för Fackförbundet SKTFLS 1006-0530Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 6. 6.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för Akademikerförbundet SSRLS 1006-0530Tf landstimgsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 7. 7.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för LedarnaLS 1006-0530Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 8. 8.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för LärarförbundetLS 1006-0530Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 9. 9.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för KommunalLS 1006-0530Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 10. 10.
  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK 10 för Stockholms läkarföreningLS 1006-0530Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Protokollsutdrag
 11. 11.
  Rapport angående Handlingsplan för CEMR-deklarationenn och den regionala strategin för jämställdhet i länetLS 0909-0741Rapport Handlingsplan CEMT-deklaration Bilaga 1
  Rapport Handlingsplan CEMT-deklaration, bilaga 2
  Tjänsteutlåtande

   

 12. 12.
  Verksamhetsåret 2010Helena Holmstedt och Johanna Munter
  Presentation Verksamhetsåret 2010
 13. 13.
  Produktionsutskottets heldagsseminarium måndag 28 marsMaria Englund
 14. 14.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll