Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 1 februari 2011

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 1 februari 2011

Dag:
Tisdag den 01 februari 2011
Tid:
09:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av föredragningslistan
 3. 3.
  Föredragande och sekreterare i produktionsutskottet
 4. 4.
  Beredningens reglememente, ansvar och uppdragLS 1011-0949Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
 5. 5.
  Sammanträdestider och arbetsformer

  Kommande sammanträdestider:

  09:00, tisdagar, 22 februari, 29 mars, 10 maj, 7 juni, 23 augusti, 6 september, 18 oktober, 17 november (torsdag) och 8 december (torsdag).

 6. 6.
  Korrekt debitering av tjänster till andra landstingLS 1005-0470Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 7. 7.
  7a Ny måltidsutredningLS 1012-1079

  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Kostpolicy
  Förslag till måltidspolicy

   

  7b Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera komamnde upphandlinga av patientkost
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Skrivelse från Södersjukhuset

 8. 8.
  Yttrande över motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m fl (S), Raymond Wigg m fl (MP) och Birgitta Sevefjord m fl (V) om förbättrad patientmat genom införande av HälsokökLS 0911-0995Motion från (S), (MP), (V)
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
 9. 9.
  Information om tillgänglighet i vården

  -Leif Kanström, HSN förvaltningen,

  -Vd respektive direktör för akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde medverkar.

   Presentation samt kort information om tillgängligheten vid respektive sjukhus och vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

 10. 10.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-01-28
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll