Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 4 september 2012

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 4 september 2012

Dag:
Tisdag den 04 september 2012
Tid:
09:00 - 11:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälan av tidigare protokoll
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslista
 4. 4.
  Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker LS 1110-1331Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Motion
  Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag
 5. 5.
  Patientnämndsärende gällande Liljeholmens psykiatriska mottagningLS 1206-0872Föredragande Håkan Götmark, chefläkare
  Patientnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande m m
 6. 6.
  Rapport från sommarenFöredragande Ann Fjellner, överläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 7. 7.
  Karolinska Universitetssjukhuset, uppföljning avseende ekonomiFöredragande: Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör
 8. 8.
  Strategi vårdrelaterade infektioner (VRI)Föredragande: Marion Lindh, sakkunnig i kvalitet- och patientsäkerhet
 9. 9.
  Rapport från presidiets dialogmöten
 10. 10.
  Övriga frågor
 11. 11.
  Nästa sammanträde i produktionsutskottet
Senast uppdaterad:
2012-08-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll