Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 18 oktober 2011

Produktionsutskottets sammanträde tisdagen den 18 oktober 2011

Dag:
Tisdag den 18 oktober 2011
Tid:
09:00 - 11:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälan av tidigare protokollsjustering
 3. 3.
  Fastställande av föredragningslistan
 4. 4.
  Information angående handling för hälsa

  Föredragande: Cecilia Lindvall, HSF, Gunnar Åberg, Folkhälsoakademien

   

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor

 5. 5.
  Lägesrapport om sjukhusavtalen

   

  Föredragande: Leif Karnström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 6. 6.
  Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
  Föredragande: Johanna Munther, Avdelning Ekonomi och verksamhetsstyrning
 7. 7.
  Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1109-1170, 1109-1217

   

  Uppdrag i budget 2012 åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för Nya Karolinska Solna (NKS) från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige samt delegationsordning för landstingsstyrelsen

   

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 1 - Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

  Bilaga 2 - Utdrag ur reglemente för landstingsstyrelse och nämnder

  Bilaga 3 - Utdrag ur delegationsordning för landstingsstyrelsen

   

 8. 8.
  Lägesrapport om arbetet inom framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende förslag till profilering av akutsjukhusarbetet

   

  Föredragande: Johan Lindbladh, processledare

 9. 9.
  Lägesrapport om arbetet avseende psykiatrin och framtidsplan för hör hälso- och sjukvården

   

  Föredragande: Johan Lindbladh, processledare

 10. 10.
  Rapport presidiets dialogmöten samt styrelseseminarium den 26 september
 11. 11.
  Övriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll med bilagor