Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 18 februari 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 18 februari 2009

Dag:
Onsdag den 18 februari 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Anmälningsärenden
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av protokolljustering

Informationsärenden

 1. 2.
  Information från ordföranden
 2. 3.
  Information från landstingsdirektören
 3. 4.
  Information från personaldirektören
 4. 5.
  Ekonomisk rapport - årsbokslut 2008 för vårdproducenterna
 5. 6.
  Information från Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Spinalis -Anmälan av skrivelse från vd Stiftelsen Spinalis och svarsskrivelse från produktionsutskottets ordförande
 2. 8.
  Utbildning/examensrätt sjuksköterskor - Anmälan av skrivelse från produktionsutskottets ordförande till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg samt skrivelse från SKL till Utbildningsdepartementet

Beslutsärenden

 1. 9.
  Vård- och omsorgscollege - ett gemensamt projekt för Stockholms läns landsting och Stockholms stad
 2. 10.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra levertransplantation som rikssjukvård
 3. 11.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra hjärttransplantation som rikssjukvård
 4. 12.
  Godkännande av överlåtelse/försäljning av vårdenheter inom Stockholms läns landsting
 5. 13.
  Godkännande av överlåtelse/försäljning av tandvårdskliniker inom Folktandvården Stockholms län AB
 6. 14.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2009-01-12
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll