Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 28 april 2010

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 28 april 2010

Dag:
Onsdag den 28 april 2010
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Svar på landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av omstruktureringsåtgärder åren 2006-2009

   

  Tjänsteutlåtande
  Revisionsrapport

 3. 3.
  Ny-och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

   

  Tjänsteutlåtande

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av målet Socialstyrelsen/Stockholms läns landsting angående Socialstyrelsens ansökan om utdömande av vite

   

  Svar till förvaltningsrätten

Informationsärenden

 1. 5.
  Månadsrapport mars 2010 för vårdproducenterna
 2. 6.
  Uppföljning av sjukhusavtalen
 3. 7.
  Information om cancervården i Stockholm. Aktuella frågor inklusive på vilket sätt vårdkedjorna formas inom cancervården
 4. 8.
  Information från Karolinska Universitetssjukhuset - ekonomi mm
 5. 9.
  Information från landstingsdirektören
 6. 10.
  Information från personaldirektören
 7. 11.
  Information från chefläkaren/chefen produktionssamordning

Övriga frågor

 1. 12.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2010-01-20
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll