Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 31 mars 2010

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 31 mars 2010

Dag:
Onsdag den 31 mars 2010
Tid:
13:00
Plats:

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Personalpolicy för Stockholms läns landsting

   

  Tjänsteutlåtande och personalpolicy

 3. 3.
  Kollektivavtal "Sommarjobb i landstinget för skolungdom 16-18 år 2010"

   

  Tjänsteutlåtande och bilaga

 4. 4.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2009 "Landstingets styrning av sjukhusen"

   

  Tjänsteutlåtande och bilaga

 5. 5.
  Hemställan om förstudie avseende flytt av ST Eriks ögonsjukhus till annan sjukhusbyggnad

   

  Tjänsteutlåtande och bilagor

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av ordförandebeslut om uppdrag till landstingsdirektören

Informationsärenden

 1. 7.
  Information från städgruppen
 2. 8.
  Månadsbokslut per februari 2010 för vårdproducenterna
 3. 9.
  Information från landstingsdirektören
 4. 10.
  Information från personaldirektören
 5. 11.
  Information från chefläkaren/chefen för produktionssamordning
 6. 12.
  Rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen

Övriga frågor

 1. 13.
  Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus - genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnadLS 0912-1065Tjänsteutlåtande och bilagor
Senast uppdaterad:
2010-01-20
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll