Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 24 februari 2010

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 24 februari 2010

Dag:
Onsdag den 24 februari 2010
Tid:
15:30 - 18:30
Plats:

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Anmälan av skrivelse från sjukhusledningen vid Södersjukhuset om planerat samarbete med Södersjukhuset och Aleris närsjukvård

Informationsärenden

 1. 3.
  Årsbokslut 2009 samt budget 2010 för vårdproducenterna
 2. 4.
  Information från personaldirektören-ny personalpolicy m m
 3. 5.
  Information från landstingsdirektören
 4. 6.
  Information från chefläkaren
 5. 7.
  Information om arbetet med inventering av bårhus-, kapell- och obduktionslokaler
 6. 8.
  Information om landstingets sätt att kommunicera
 7. 9.
  Uppföljning av avtal - resultat efter första året med treårsavtal
 8. 10.
  Information om innehållet i revisorernas rapport 2-2009 "Patientens väg i vården - ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer" samt remissvar
 9. 11.
  Information från Karolinska Universitetssjukhuset - ekonomi m m

Övriga frågor

 1. 12.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2010-01-20
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll