Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 24 september 2008

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 24 september 2008

Dag:
Onsdag den 24 september 2008
Tid:
15:00 - 17:30
Plats:

Innehåll

Dagordning
Informaionsärenden
Beslutsärenden
Övriga frågor

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Informaionsärenden

 1. 2.
  Fleråriga avtal - avrapportering av utredningsuppdrag
 2. 3.
  Ekonomisk rapport

   

 3. 4.
  Information från personaldirektören
 4. 5.
  Information från biträdande landstingsdirektören
 5. 6.
  Rapport från produktionsutskottets studieresa 21-22 augusti 2008

Beslutsärenden

 1. 7.
  Rapport med anledning av risker som kan påverka Karolinskas prognostiserade nollresultat
 2. 8.
  Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) - uppdrag angående utredning om bolagisering av Södertälje sjukhus samt konsekvenser av detta
 3. 9.
  Specifika ägardirektiv för AISAB
 4. 10.
  Egenfinansiering av vissa behandlingar vid Fertilitetsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 5. 11.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva GUCH-kirurgi som rikssjukvård
 6. 12.
  Lokalt kollektivavatal om lön och allmänna anställningsvillkor m m - LOK 08 Vårdförbundet

Övriga frågor

 1. 13.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2008-01-22
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen


Protokoll