Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 11 juni 2008

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 11 juni 2008

Dag:
Onsdag den 11 juni 2008
Tid:
15:00 - 17:00
Plats:

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Övriga frågor

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  Ambulanssjukvården i Storstockholm AB - information
 2. 3.
  Karolinska universitetssjukhuset - produktionsläget och dess effekter
 3. 4.
  Ekonomisk information
 4. 5.
  Genomlysning SNS
 5. 6.
  Information från bitr. landstingsdirektören Göran Stiernstedt
 6. 7.
  Konsekvenser av vårdkonflikten och det nya vårdavtalet - information

Beslutsärenden

 1. 8.
  Uppdrag till presidiet, inkl övriga gruppledare i produktionsutskottet, att hantera aktuella frågor efter vårdkonflikten
 2. 9.
  Karolinska Universitetssjukhusets svar på skrivelse om risker som kan påverka sjukhusets prognostiserade nollresultat
 3. 10.
  Folktandvårdens projekt Nya Eastman

Övriga frågor

 1. 11.
  Produktionsutskottets studieresa 21-22 augusti 2008
 2. 12.
  Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje - uppdrag angående Södertälje sjukhus och primärvården
Senast uppdaterad:
2008-01-22
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dalgren
Kontakta redaktionen


Protokoll