Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 9 december 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 9 december 2009

Dag:
Onsdag den 09 december 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Val av huvudföredragande i landstingsstyrelsens produktionsutskott
 3. 3.
  Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få bedriva behandling av barn med cochleaimplantat som rikssjukvård
 4. 4.
  Svar på brev från Njurföreningen Stockholm Gotland
 5. 5.
  Produktionsutskottets sammanträdestider 2010

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av skrivelse från Danderyds sjukhus AB om sjukhusets roll i Stockholms framtida sjukvårdsstruktur
 2. 7.
  Anmälan av yttrande från Karolinska Universitetssjukhuset till Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket angående brist på vårdplatser/överbeläggningar
 3. 8.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om ändring av delegationsordning

Informationsärenden

 1. 9.
  Månadsrapport oktober vårdproducenterna
 2. 10.
  Information från landstingsdirektören
 3. 11.
  Information från chefläkaren/chefen produktionssamordning
 4. 12.
  Information från personaldirektören
 5. 13.
  Information om landstingets arbete med utveckling av kostförsörjningen
 6. 14.
  Information från Karolinska Universitetssjukhuset - åtgärdsprogram, ekonomi m m
 7. 15.
  Information från Stockholms läns sjukvårdsområde

Övriga frågor

 1. 16.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2009-12-03
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll