Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 30 september 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 30 september 2009

Dag:
Onsdag den 30 september 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Anlitande av underleverantör för rehabiliteringstjänster efter ÖAK-operationer
 3. 3.
  Uppdrag till landstingsdirektören att utarbeta förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av presidiets förslag till beslut av LS 0903-0218. Yttrande över Revisorernas rapport 26/2008 Styrning av läkar- och sjuksköterskeförsörjningen i Stockholms län

Informationsärenden

 1. 5.
  Månadsrapport vårdproducenterna
 2. 6.
  Information om föreslagna investeringar i budget
 3. 7.
  Information från landstingsdirektören
 4. 8.
  Information från chefläkaren/chefen produktionssamordning
 5. 9.
  Information från personaldirektören
 6. 10.
  Information om försäljning av vårdcentraler
 7. 11.
  Information om försäljning av folktandvårdskliniker

Övriga frågor

 1. 12.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2009-01-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll