Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 19 augusti 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 19 augusti 2009

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:

Innehåll

Beslutsärenden
Informationsärenden

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering(protokoll 2009-06-10 utsänds)
 2. 2.
  Val av huvudföredragande i landstingsstyrelsens produktionsutskott(ordföranden föreslår att Dagmar Fornander, chef Produktionsägare, utses till ny huvudföredragande i utskottet)
 3. 3.
  Processen för upphandling av kostförsörjning – genomförda granskningar och förslag till åtgärder (handlingar utsänds)
 4. 4.
  Yttrande över Revisorernas rapport 26/2008 Styrning av läkar- och sjuksköterskeförsörjningen i Stockholms län

  (handlingar utsänds)

   

   

Informationsärenden

 1. 5.
  Delårsbokslut vårdproducenterna

   

  Enhetschef Johanna Munther

 2. 6.
  Information från landstingsdirektören

   

  Landstingsdirektör Mona Boström

 3. 7.
  Information från chefläkaren /chefen produktionssamordning – lägesrapport sommaren,planering i samband med nya influensan m m

   

  Chefläkare Peter Rönnerfalk

 4. 8.
  Information från personaldirektören

   

  Personaldirektör Maria Englund        

 5. 9.
  Information om städgruppens arbete

   

  Enhetschef Magnus Karlsson,  försörjningsenheten Danderyds sjukhus
   MK är sammankallande i städgruppen

 6. 10.
  Information från Karolinska Universitetssjukhuset - åtgärdsprogram, ekonomi mm

   

  Sjukhusdirektör Birgir Jakobsson och bitr sjukhusdirektör Mikael Fors
   (material utsänds senare)  

Senast uppdaterad:
2009-01-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll