Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 29 april 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 29 april 2009

Dag:
Onsdag den 29 april 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:

Innehåll

Beslutsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare, anmälan av tidigare protokollsjustering (protokoll 25 mars utsänds)
 2. 2.
  Yttrande över motion från Birgitta Sevefjord (V) om att landstinget ska utarbeta policyprogram för att höja HBT*-kunskapen och kompetensen i Stockholms läns landsting*HBT är ett samlingsbegrepp för Homo-, bisexuella och transpersoner
 3. 3.
  Belöningsmodell 2009 för Danderyds sjukhus AB
 4. 4.
  Belöningsmodell 2009 för Södersjukhuset AB

Informationsärenden

 1. 5.
  Information från personaldirektören
 2. 6.
  Ekonomisk rapport, månadsrapport för vårdproducenterna
 3. 7.
  Information från landstingsdirektören
 4. 8.
  Kartläggning av jour och beredskap i SLL-information
 5. 9.
  Lägesrapport avseende arbetet med mångfaldsfrågor vid Södertälje sjuhus AB
 6. 10.
  Information om operationssalsutredningen

Övriga frågor

 1. 11.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2009-01-12
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll