Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 25 mars 2009

Produktionsutskottets sammanträde onsdagen den 25 mars 2009

Dag:
Onsdag den 25 mars 2009
Tid:
15:30 - 18:00
Plats:

Innehåll

Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden
Övriga frågor

Beslutsärenden

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Svar på skrivelse från Karolinska Universitetssjukhuset angående upphandling av laboratorietjänster
 3. 3.
  Kollektivavtal för feriearbete/sommarpraktik sommaren 2009
 4. 4.
  Hemställan från Stockholm Care AB om medel för utveckling av Tobiasregistret
 5. 5.
  Skrivelse/förslag till beslut 2009-02-18 från Moderata Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet angående Vård i dialog
 6. 6.
  Förslag till seminarium med produktionsutskottet lunch-lunch 10-11 juni 2009

Anmälningsärenden

 1. 7.
  Anmälan av skrivelse till utbildningsdepartementet angående Karolinska Institutets indragna examinationsrätt

Informationsärenden

 1. 8.
  Information från ordföranden
 2. 9.
  Information från landstingsdirektören
 3. 10.
  Information från personaldirektören
 4. 11.
  Ekonomisk rapport årsbokslutet 2008 för vårdproducenterna
 5. 12.
  Redovisning av arbetet med åtgärdsprogrammet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Övriga frågor

 1. 13.
  Eventuella övriga frågor
Senast uppdaterad:
2009-01-12
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll