Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 4 juni 2013


Dag:
Tisdag den 4 juni 2013
Tid:
09:00-11:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

  LS 1305-0674

 • 5.

  Planering av hälso- och sjukvården inför sommaren

  Föredragande: Anna Nergårdh, chefläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 6.

  Riktlinjer för chefsrekrytering

  Föredragande: Kerstin Jungstedt, SLL Personal

 • 7.

  Rapporter om hälsofrämjande insatser med fokus på kvinnor

  Föredragande: Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 8.

  Rapport från presidiets dialogmöten

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet den 27 augusti 2013

  Tisdagen den 27 augusti kl. 9.00–11.00, Skärgårdssalen, Landstingshuset

Tilläggsärenden