Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 28 aug 2007

Produktionsutskottets sammanträde den 28 aug 2007

Dag:
Tisdag den 28 augusti 2007
Tid:
11:00 - 13:15
Gruppmöte för majoriteten i Mälarsalen kl 10.30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Informationsärenden
Beslutsärenden

Justering

 1. 1.
  Val av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  Generella ägardirektiv (Anders Thunholm och Tomas Jansson, KPMG)
 2. 3.
  Kartläggning sjukhusens hälsofrämjande arbete (Birger Forsberg och Magnus Liljegren, FORUM)
 3. 4.
  Ekonomisk rapport (Johanna Munter)
 4. 5.
  Personalfrågor (Eva Dannert)
 5. 6.
  Information (Göran Stiernstedt)

   

  - Vårdverksamheten under sommaren

  - Genomlysning av Karolinska

  - Lägesrapport förhandlingar om vårdavtal  beställare-producent

Beslutsärenden

 1. 7.
  Yttrande över motion 2007:17 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget

  Motion

  Motionssvar

 2. 8.
  Fastställande av lokalt kollektivavtal BEA 06
 3. 9.
  Fastställande av lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm LOK 07
 4. 10.
  Förslag om ändrad tid (15.00-17.00) för vissa av utskottets sammansträden under hösten samt förslag om extra sammanträde den 5 sept kl 15.00-16.00
 5. 11.
  Övriga frågor
Senast uppdaterad:
2007-09-27
Ansvarig redaktör: Nejla Motamedi
nejla.motamedi@sll.se


Protokoll