Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 26 november 2013


Dag:
Tisdag den 26 november 2013
Tid:
09:00
Plats:
OBS! Wollmar Yxkullsgatan 27 B, Biblioteket, SCÄ

Program för produktionsutskottets studiebesök

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter

  LS 1302-0273

 • 5.

  Regelverk för särskild lönesatsning på vissa specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

  LS 1306-0896

 • 6.

  Lokalt kollektivavtal med Stockholms läkarförening om lön och allmänna anställningsvillkor mm - LOK 2013

  LS 1304-0608

 • 7.

  Lokalt kollektivavtal AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension)

  LS 1307-0938

 • 8.

  Fastställande av sammanträdestider 2014

 • 9.

  Modeller för att mäta kostnader för vårdrelaterade infektioner

  Föredragande: Anna Nergårdh, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 10.

  Hälso- och sjukvården under sommaren, uppföljning

  Föredragande: Anna Nergårdh, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 11.

  Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar

  Föredragande: Leif Karnström, chef för avdelningen för somatisk specialistvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 12.

  Information om delårsbokslut 2013 för landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

  Föredragande: Peter Forsén, SLL Ekonomi och finans

 • 13.

  Rapport från presidiets dialogmöten

 • 14.

  Övriga frågor

 • 15.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet

  Tisdagen den 28 januari 2014