Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 22 januari 2013


Dag:
Tisdag den 22 januari 2013
Tid:
09:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller

  LS 0906-0562

 • 5.

  Begäran om handlingsplaner för förbättrad städning inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

  LS 1212-1745

 • 6.

  Skrivelse från Raymond Wigg och Helene Öberg (MP) om eventuella brister vid akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna

  LS 1211-1600

 • 7.

  Lokalt kollektivavtal med Lärarnas riksförbund om lön och allmänna anställningsvillkor m m – LOK 12

  LS 1205-0724

 • 8.

  Lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor – LOK 12

  LS 1205-0724

 • 9.

  Hemställan från Karolinska universitetssjukhuset om att få anlita underleverantör för del av sitt vårduppdrag avseende vårdkedja för ryggmärgsskadade

  LS 1301-0062

 • 10.

  Rapport om verksamhet och bemanning under jul- och nyårshelgerna

  Föredragande: Henrik Almqvist, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Maria Englund, personaldirektör, SLL

 • 11.

  Ny direktör för ägarstyrning

  Föredragande: Christina Söderholm, direktör ägarstyrning

 • 12.

  Förhandling om nytt pensionsavtal

  Föredragande: Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 13.

  Rapport från presidiets dialogmöten

 • 14.

  Övriga frågor

 • 15.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet den 12 mars 2013

  Tisdagen den 12 mars 2013 på Södersjukhuset, följs av studiebesök