Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 12 mars 2013


Dag:
Tisdag den 12 mars 2013
Tid:
09:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Sekreterare i Produktionsutskottet 2013

 • 5.

  Kollektivavtal om lön och anställningsavtal för ungdomar som under sommaren 2013 bereds feriearbete/sommarpraktik inom Stockholms läns landsting

  LS 1212-1682

 • 6.

  Motion 2012:14 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om att förstärka landstingets hälso- och sjukvård i egen regi för att utveckla och förbättra vården

  LS 1205-0668

 • 7.

  Landstingsrevisorernas rapport 9/2012 - Kretsloppsperspektiv på hantering av elektronisk utrustning i sjukvården

  LS 1302-0193

 • 8.

  Anmälan av patientnämndsärende gällande Liljeholmens psykiatriska mottagning

  LS 1302-0213

 • 9.

  Ny direktör för Södersjukhuset

  Föredragande: Tomas Movin, VD Södersjukhuset

 • 10.

  Information om årsbokslut 2012 för landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

  Föredragande: Peter Forsén, SLL Ekonomi och finans

 • 11.

  Information om vårdavtal för akutsjukhusen

  Föredragande: Richard Lowén, ekonomichef Södersjukhuset

 • 12.

  Rapport från presidiets dialogmöten

  Minnesanteckningar från ägardialog med Karolinska universitetssjukhuset den 11 februari bifogas

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet den 23 april 2013

  Tisdagen den 23 april kl 9.15 – 10.00, Mälarsalen, Landstingshuset