Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Produktionsutskottets sammanträde den 1 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 1 oktober 2013
Tid:
09:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Anmälan av tidigare protokoll

 • 3.

  Fastställande av föredragningslista

 • 4.

  Motion 2013:2 av Helene Öberg m fl (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning

  LS 1302-0272

 • 5.

  Information om kvalitetsarbete på Karolinska Universitetssjukhuset

  Föredragande: Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset

 • 6.

  Vårdrelaterade infektioner - var står vi nu? Hur går vi vidare?

  Föredragande: Marion Lindh, medicinska staben, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 • 7.

  Särskild lönesatsning för specialistsjuksköterskor

  Föredragande: Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 8.

  Projekt för förbättrad arbetsmiljö i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

  Föredragande: Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 9.

  Information om avtalsförhandlingar personalrörlighet

  Föredragande: Maria Englund, personaldirektör SLL

 • 10.

  Övriga frågor

 • 11.

  Nästa sammanträde i produktionsutskottet

  Tisdagen den 26 november 2013