Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

NKS-beredningens sammanträde den 7 november

NKS-beredningens sammanträde den 7 november

Dag:
Måndag den 07 november 2011
Tid:
15:00 - 16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45
Förhinder:
  meddelas till Susanne Ek

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av dagordning
 3. 3.
  Ändringar i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen

  Föredragande: Anne Rundquist, Chefsjurist SLL

  Bilagor: LS 1109-1170 och LS 1109-1217
  Bilaga 1: Reviderat specifikt ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset
  Bilaga 2: Reviderat reglemente för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset
  Bilaga 3: Reviderad delegationsordning för landstingsstyrelsen 

 4. 4.
  Muntlig presentation avseende status i byggnation av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
  Föredragande: Björn Ekström
 5. 5.
  Muntlig föredragning avseende Karolinska Universitetssjukhusets förberedelser inför arbete med Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
  Föredragande: Mikael Forss
 6. 6.
  Förslag på sammanträdestider för landstingsstyrelsens NKS-beredning 2012
  Föredragande: Torbjörn Rosdahl
  Bilaga:Skrivelse sammanträdestider NKS-beredningen 2012
 7. 7.
  Övriga frågor
 8. 8.
  Nästa möte
  23 november
Senast uppdaterad:
2011-01-31
Ansvarig redaktör: Nejla Motamedi
Kontakta redaktionen


Protokoll