Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

NKS-beredningens sammanträde den 25 maj

NKS-beredningens sammanträde den 25 maj

Dag:
Onsdag den 25 maj 2011
Tid:
13:00 - 15:00
Plats:
Norra Stationsgatan 69, 5 tr, konferensrum Integration
Förhinder:

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av dagordning
 3. 3.
  Muntlig föredragning avseende statusrapport för NKS-projektet och pågående byggnation
  Föredragande: Lennart Persson
 4. 4.
  Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

  Föredragande: Erik Gjötterberg

  Bilaga: Tjänsteutlåtande

 5. 5.
  Muntlig föredragning avseende planering och inköp av fast och lös konst till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
  Föredragande: Inga-Lill Bäckström, projektledare Konstenheten, Kulturförvaltningen
 6. 6.
  Övriga frågor
 7. 7.
  Nästa möte
  31 augusti 2011
Senast uppdaterad:
2011-01-31
Ansvarig redaktör: Nejla Motamedi
Kontakta redaktionen


Protokoll