Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 7 maj 2013


Dag:
Tisdag den 7 maj 2013
Tid:
16:00-17:00
Plats:
Berga naturbruksgymnasium

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2013-04-19 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt för att förbättra luftmiljö och folkhälsa i Storstockholm av att överföra arbetspendling från bil till cykel

  LS 1304-0480

  Tjänsteutlåtande 2013-04-18

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt med informationsarbete i syfte att främja en snabb ökning av mängden insamlat matavfall för biogasproduktion i Stockholms län

  LS 1304-0493

  Tjänsteutlåtande 2013-04-18

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för forskningsprojekt om bullerstörningar i relation till väg-, tåg- och flygtrafik hos de boende i Upplands Väsby

  LS 1301-0126

  Tjänsteutlåtande 2013-04-18

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 6.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget – Odla i fiskbajs – Hållbar kretsloppsodling för fisk- och växtproduktion

  LS 1210-1344

  Tjänsteutlåtande 2013-04-24

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 7.

  Remiss om rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län

  LS 1303-0464

  Tjänsteutlåtande 2013-04-16

  Förvaltningens förslag till beslut att
  beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 8.

  Regional miljöstrategi för vatten

  LS 1203-0461

  Tjänsteutlåtande 2013-04-22 

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 9.

  Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting

  LS 1303-0357

  Tjänsteutlåtande 2013-04-22

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 10.

  Slutrapport för handlingsprogrammet energi och klimat

  LS 1102-0298

  Tjänsteutlåtande 2013-04-15, slutrapporten

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 11.

  Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

  LS 1303-0466

  Tjänsteutlåtande 2013-04-23

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 12.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 13.

  Övrigt