Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 19 november 2013


Dag:
Tisdag den 19 november 2013
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2013-10-29 bidrag ur miljöanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att det är dags för en Peak Cotton strategi i Stockholms läns landsting

  LS 1305-0697

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013
  Motion 2013:9


  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Yttrande över förslag till riksintressen för friluftslivet

  LS 1310-1250

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-10-30
  Förslag till yttrande 2013-10-30
  Remisskrivelse 2013-10-03
  Översiktskarta med förslag till områden av riksintresse för friluftslivet

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Fastställande av mötestider för Miljö- och skärgårdsberedningen 2014

  LS 1311-1413

  Skrivelse

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen fastställer sammanträdestider för beredningen under 2014 enligt förslag

 • 6.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 7.

  Information om Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning samt Hushållning med havsområden

  Sten Jerdenius, Miljödepartementet

 • 8.

  Den regionala vattenstrategin – förslag/information om uppföljningssystemet

  Johanna Borgendahl och Jessica Andersson, TMR