Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 16 april 2013


Dag:
Tisdag den 16 april 2013
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

 

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2013-04-02 bidrag ur skärgårdsanslaget
  Förteckning 2013-04-02 bidrag ur miljöanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Medfinansiering av projektet Biogas XPOSE- ansökan om bidrag ur miljöanslaget

  LS 1209-1240

  Tjänsteutlåtande 2013-03-27, bilaga 1, bilaga 2

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Yttrande över Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för kommunerna Nacka, Nykvarn, Stockholm, Södertälje och Värmdö

  LS 1301-0171, LS 1301-0172, LS 1301-0173, LS 1301-0174, LS 1301-0175

  Tjänsteutlåtande 2013-04-03

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 6.

  Information om VAS (Vatten- och Avlopps-samverkan i Stockholms län) och övrig verksamhet inom KSL

  Thomas Fredriksson, KSL

 • 7.

  Information om rapport Svaga samband – i Stockholmsregionens gröna kilar

  Bette Malmros, TMR

 • 8.

  Information om rapport Handlingsprogram Energi och Klimat

  Ulrika Palm, TMR

 • 9.

  Övrigt