Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2013-09-30 bidrag ur miljöanslaget

  Förvaltnings förlsag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010

  LS 1301-0094

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2013-10-01
  2013 års uppföljning av RUFS 2010

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Förslag till program för översiktsplanering av landsbygden i Upplands-Bro

  LS 1307-0943

  Föredragande: Ulrika Gyllenberg, Upplands-Bro kommun, presenterar
  ärendet och kommunens planering av landsbygden

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-10-01
  Förslag till yttrande 2013-10-01

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Yttrande över Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för kommunerna Järfälla, Sigtuna, Nynäshamn, Upplands Väsby och Upplands-Bro

  LS 1306-0780, 1306-0781, 1306-0782, 1306-0783, 1306-0784

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-09-23
  Förslag till yttrande 2013-09-23
  Kartor med förslag till utvidgat strandskydd i respektive kommun


  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 6.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 7.

  Information om nationella miljönyckeltal

  Fredrik Rangstedt, TMR

 • 8.

  Information om landstingets miljöpris

  Britta Hjelt, TMR