Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 15 januari 2013


Dag:
Tisdag den 15 januari 2013
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2012-12-20  bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Regionala skärgårdsrådets sammanträde 2012-11-29

  LS 1102-0288

  Minnesanteckningar

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 4.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget – Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

  LS 1210-1347

  Tjänsteutlåtande 2012-12-17

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 • 5.

  Översyn av riktlinjer för bidrag

  LS 1209-1229

  Tjänsteutlåtande 2012-12-19

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 6.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 7.

  Nationella miljönyckeltal

 • 8.

  Utvecklingstrender i skärgården – ny statistik

  Mikael Hietala, TMR

 • 9.

  Övrigt