Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 12 mars 2013


Dag:
Tisdag den 12 mars 2013
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation Förteckning 2013-02-26 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förteckning 2013-02-26 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Regionala Skärgårdsrådets sammanträde den 14 februari 2013

  Minnesanteckningarna

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 4.

  Ansökan om verksamhetsbidrag till SIKO 2013

  LS 1302-0208

  Tjänsteutlåtande 2013-02-20

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 • 5.

  Specificering av målen i Miljöutmaning 2016

  LS 1201-0039

  Tjänsteutlåtande 2013-02-22

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 6.

  Konkretisering av de mål som rör utvalda produktgrupper för återanvändning samt engångsmaterial inom målområdet ”Resurseffektivt” i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

  LS 1201-0038

  Tjänsteutlåtande 2013-02-22

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 7.

  Rapport om klimatfärdplan 2050

  LS 1301-0147

  Tjänsteutlåtande 2013-02-21

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 8.

  Direktörens rapport

  Peter Haglund, TMR

 • 9.

  Lägesrapport från arbetet med den regionala miljöstrategin för vatten

  Johanna Borgendahl, TMR

 • 10.

  Övrigt