Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 10 september 2013


Dag:
Tisdag den 10 september 2013
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Gustav Hemming
Ordförande miljö- och skärgårdsberedningen

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2013-06-19 bidrag ur skärgårdsanslaget
  Förteckning 2013-08-29 bidrag ur miljöanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut
  att lägga anmälan till handlingarna

 • 3.

  Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget i samband med utbyggnad av båthamn i Bromskär, Blidö, Norrtälje kommun

  LS 1304-0684

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-08-28
  Ansökan 2013-05-10 (bilaga 1)

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 4.

  Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt Kilanalys inom Angarn-Bogesundskilarna – en samordning för att lyfta de mellankommunala värdena i kilarna

  LS 1304-0479

  Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-08-26

  Förvaltningens förslag till beslut
  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 • 5.

  Information om Biogas öst, XPOSE-projektet

  Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst

 • 6.

  Övrigt