Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 30 augusti

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 30 augusti

Dag:
Tisdag den 30 augusti 2011
Tid:
15:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller
Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

OBS!
Gruppmöte för M, FP, KD och C kl. 14.30 i Gustav Anderssons landstingsrådsrum.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Beslutade fattade med stöd av delegationFörteckning 2011-08-23 bidrag ur miljöanslaget
  Förteckning 2011-08-23 bidrag ur skärgårdsanslaget

  Förvaltningens förslag till beslut

  att lägga anmälan till handlingarna.

 3. 3.
  TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)
  LS 1105-0751

  Tjänsteutlåtande 2011-08-23

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 4. 4.
  Svar på skrivelse om Regionalt ledarskap – plattform för vårt gemensamma vatten – en process inom Mälardalsrådet

  LS 1105-0749

  Tjänsteutlåtande 2011-08-17

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Senast uppdaterad:
2011-01-31
Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
Kontakta redaktionen


Dokument