Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 18 januari

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 18 januari

Dag:
Onsdag den 18 januari 2012
Tid:
15:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Beslutade fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2011-12-27 bidrag ur skärgårdsanslaget
  Förteckning 2011-12-27 bidrag ur miljöanslaget
  utsänds

  b) Minnesanteckningar från Skärgårdsrådets sammanträde
  2011-12-01
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

 3. 3.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 9/2011 – Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetensLS 1112-1673

  Tjänsteutlåtande 2012-01-03

  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

   

  Bilagor:
  Förslag till yttrande

  Revisionsrapport

  Yttrande - Landstingsrevisorernas_rapport

  SLL_utfasningslista_kemikalier

   

   

 4. 4.
  Inriktning för fas 3 i arbetet med handlingsprogram för energi och klimatLS 1102-0298

  Tjänsteutlåtande 2011-12-22
  utsänds

   

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

  Bilagor:

  hp_klimat_energi_Inriktning_fas3_ls1102-0298.pdf

  Bilaga1_Beskrivning_HP_energi_klimat_fas3.pdf

  Bilaga2_Utvardering_HP_energi_klimat_fas2.pdf

 5. 5.
  Muntlig informationNy satsning på gröna kilar i norra regionen, Bette Malmros
  Direktörens rapport
 6. 6.
  Övrigt

Gustav Andersson

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson