Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 23 februari

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 23 februari

Dag:
Torsdag den 23 februari 2012
Tid:
15:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

OBS!
Gruppmöte för M, FP, KD och C kl. 14.30 i Gustav Anderssons landstingsrådsrum.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Beslut fattade med stöd av delegationFörteckning 2012-02-06 bidrag ur skärgårdsanslaget
  Förteckning 2012-02-06 bidrag ur miljöanslaget
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att lägga anmälan till handlingarna.

 3. 3.
  Vattenplan för Haninge kommunLS 1201-0002Tjänsteutlåtande 2012-01-31 + bilaga (Remiss Vattenplan Haninge)
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 4. 4.
  Yttrande över motion 2010:3 av Anita Johansson (S) och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av och påstigning gällande helikoptertransporterLS 1004-0362

  Tjänsteutlåtande 2012-01-31
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 5. 5.
  Muntlig information

   

  a) Information om de internationella klimatförhandlingarna (Elin Kronqvist, Klimatenheten, Miljödepartementet)
  b) TMR:s arbete med en vattenstrategi – inledande diskussion kringinriktning och fokus (Charlotta Brask och Fredrik Meurman)
  c) Direktörens rapport

 6. 6.
  Övrigt

Gustav Andersson

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson