Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 18 april

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde den 18 april

Dag:
Onsdag den 18 april 2012
Tid:
15:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen
Förhinder meddelas till:

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34

OBS!

Gruppmöte för M, FP, KD och C kl. 14.30 i Gustav Anderssons landstingsrådsrum.

 

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Beslut fattade med stöd av delegation

  Förteckning 2012-03-21 bidrag ur skärgårdsanslaget

  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att lägga anmälan till handlingarna.

 3. 3.
  Ansökan om verksamhetsbidrag till SIKO 2012LS 1202-0290Tjänsteutlåtande 2012-03-29
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 4. 4.
  Motion 2011:28 från Raymond Wigg (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan LS 1110-1333

  Tjänsteutlåtande 2012-03-29

  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 5. 5.
  Remiss på Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholm länLS 1202-0262Tjänsteutlåtande 2012-04-02
  utsänds senare
 6. 6.
  Muntlig information.

  a) Information från föreningen Öppen skärgård och förstudie kring besöksnäringen i skärgården

  b) Direktörens rapport

 7. 7.
  Övrigt

Gustav Andersson

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Camilla Karlsson
  Camilla Karlsson