Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde 14 november

Miljö- och skärgårdsberedningens sammanträde 14 november

Dag:
Onsdag den 14 november 2012
Tid:
15:00
Plats:
Landstingshuset, Roslagssalen
Förhinder meddelas till

Börje Wredén, tel 08-737 41 89 eller

Inger Jimmerfors, tel 08-737 25 34 

OBS!
Gruppmöte för M, FP, KD och C kl. 14.30 i Gustav Anderssons landstingsrådsrum.

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Justerare och justeringsdag
 2. 2.
  Anmälningsärenden

  a) Beslut fattade med stöd av delegation
      Förteckning 2012-10-29 bidrag ur skärgårdsanslaget
      utsänds
      Förteckning bidrag ur miljöanslaget
      utsänds senare

  b) Minnesanteckningar från Regionala skärgårdsrådets sammanträde 2012-09-06
       LS 1102-0288
       utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att lägga anmälan till handlingarna.

 3. 3.
  Motion 2011:41 av Nanna Wikholm m fl (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgårdenLS 1112-1619Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 4. 4.
  Remiss på Åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms länLS 1209-1145Tjänsteutlåtande 2012-10-30
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 5. 5.
  Skärgårdsbidrag för destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader LS 1209-1219Tjänsteutlåtande 2012-10-25
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 6. 6.
  Övervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment inom Stockholms stad och Stockholms länLS 1210-1343

  Tjänsteutlåtande 2012-10-25
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 7. 7.
  Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson mfl (MP) om stärkt skydd för Stockholms gröna kilar och nationalstadsparken – en hälsoåtgärdLS 1206-0855Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 8. 8.
  Regler för årligt miljöpris Vid Stockholms läns landstingLS 1202-0334Tjänsteutlåtande 2012-10-29
  utsänds

  Förvaltningens förslag till beslut

  att beredningen föreslår Tillväxt- och regionplaneringsutskottet besluta i enlighet med förvaltningens förslag

 9. 9.
  Sammanträdestider för Miljö- och skärgårdsberedningen 2013LS 1210-1295Förslag på sammanträdestider:
  15 januari
  12 mars
  16 april
  7 maj
  10 september
  15 oktober
  12 november
 10. 10.
  Muntlig information

   

  a) Presentation av inriktningen på mål rörande utvalda produktgrupper och engångsmaterial inom delmålet ”Resurseffektivt”, Charlotta Brask

  b) Information om översyn av riktlinjer för miljö-, skärgårds- och fraktbidrag, Börje Wredén

 11. 11.
  Övrigt

Gustav Andersson

  Senast uppdaterad:
  2011-12-06
  Ansvarig redaktör: Wafa Maksoud
  E-post