Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsstyrelsens sammanträde med tillägg den 8 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 8 oktober 2013
Tid:
10:00-10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning av behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 24.

  Fyllnadsval

  LS 1309-1167, 1309-1178

 • 25.

  Övrigt

 • 26.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

Rotel I - Finansroteln

Valkretsberedningen

Information

 • 30.

  Information om vårdsituationen vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet

  LS 1309-1168


Utseende av justerare

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom

  LS 1301-0037

 • 3.

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

  LS 1301-0038

 • 4.

  Sammanställning av behållning avseende centrala anslag

  LS 1301-0001

Rotel I - Finansroteln

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

Rotel III - Trafikroteln

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

Landstingsstyrelsens ordförande

 • 24.

  Fyllnadsval

  LS 1309-1167, 1309-1178

  Beslut enligt Ordförandens skrivelse

 • 25.

  Övrigt

 • 26.

  Nästa sammanträde med Landstingsstyrelsen

Tilläggsärenden

 • 27.

  Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga 1:1 i Stockholms kommun

  LS 1308-0978

 • 28.

  Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad

  LS 1308-0979

  Beslut enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Förslag till beslut (V)
  (S) deltog ej i beslutet
  (MP) och (V) deltog ej i beslutet
  Särskilt uttalande (MP)

  Reservation (V)

 • 29.

  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018

  LS 1305-0722

 • 30.

  Information om vårdsituationen vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet

  LS 1309-1168